See English Version

نمایه سازی مقالات در سامانه isc


پژوهشگران گرامی باتوجه به اخذ مجوز از پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات همایش در این پایگاه نمایه خواهند شد.

کد اختصاصی isc:: ۹۹۲۰۱-۸۶۳۹۵