See English Version

تعرفه های ثبت نام

تعرفه های ثبت نام برای پژوهشگران گرامی به شرح زیر اعلام می گردد:

مقاله اول 200000 تومان

مقاله دوم و دوم به بعد 150000 تومان

تعرفه دانشجویی مقاله اول 150000 تومان 

تعرفه دانشجویی مقاله دوم و دوم به بعد 100000 تومان